Parkeerverbodsbord | Wat Is De Betekenis? Lees Het Hier!

Parkeerverbodsbord

De regels in het verkeer zijn nu eenmaal duidelijk en blijven die van kracht op de weg en alles wat er daarbij hoort. Ook parkeerplekken vallen eronder en zijn er wat regels en dito borden van kracht. Voor gehandicapten zijn er bijvoorbeeld vaker aparte plekken gereserveerd en is dat met behulp van markeringen en een bord aangegeven.

Natuurlijk mag er lang niet overal worden geparkeerd en wordt dat duidelijk gemaakt met een bord verboden parkeren.

Regels verboden parkeren bord

Er zijn nu ook plekken, waar het helemaal niet mag om er te parkeren. Het is daarbij wel goed dat het duidelijk is voor weggebruikers, dat er een parkeerverbod geldt. Dat wordt gelukkig ook gedaan met behulp van een bord: het niet parkeren bord.

Het is een bord die je wel vaker gezien zal hebben en zeker bij plekken waar er sprake moet zijn van een goed overzicht naar alle kanten toe. Bij in- en uitritten en plekken waar een geparkeerde auto in de weg zou staan.

Hoe ziet een parkeerverbod bord er uit?

Het parkeerverbod bord komt met een rode rand en voor de rest blauw, valt meteen op en laat het geen ruimte voor een misverstand. Het bord geeft dan wel aan dat er daar niet geparkeerd mag worden, maar is even stoppen voor het in- en uitstappen van personen wel toegestaan.

Let er wel op, dat dat alles vlot moet verlopen en is een gepassioneerd afscheidt nemen met een lang gesprek er dus helemaal niet bij.

Parkeersverbodborden betekenis

Wie een parkeersverbodbord over het hoofd ziet, zal dit wel merken bij terugkomst, dat er een fikse boete op jou wacht. Vaak wordt de auto ook nog weggesleept en zijn ook die kosten voor de overtreder. De auto vormt namelijk een gevaar op betreffende plek en is wegslepen wel nodig.

De parkeersverbodborden betekenis moet dus altijd in gedachten worden gehouden. Er zijn ook parkeerverbodsborden waarbij er met behulp van een onderbord een bepaalde tijdsduur wordt aangegeven. Na deze tijden is het wel mogelijk om op zo een plek te parkeren, ook al komen zulke situaties niet zo veel voor.

Bij het doornemen van de leerstof van het auto theorie examen worden de borden altijd gegroepeerd volgens een bepaalde functie en maakt dat het veel eenvoudiger om alles onder de knie te krijgen. Het is naast de betekenis van zo een bord ook belangrijk om te kijken waar het allemaal verwacht kan worden. Deze kennis wordt zeker van toepassing tijdens het praktijkgedeelte.

Het parkeersverbodbord betekenis maakt het dus duidelijk waar er onder geen geval geparkeerd mag worden en laat dat geen ruimte voor twijfels. Het snel in- en laten uitstappen van personen is wel toegestaan en worden zulke borden vaker aangetroffen bij gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn zoals ziekenhuizen of kantoren. Met het zicht naar alle kanten vrij, komt zo een parkeerverbod de veiligheid altijd ten goede.